Förändringsarbete

Om utbildningen

I den här webbutbildningen kommer vi att gå genom grunderna i ett förändringsarbete som går ut på att undersöka er verksamhet och ta fram åtgärder som kan göra att barn och unga känner sig ännu mer inkluderade och välkomna till er. Utbildningen är uppdelad i fyra steg. Vi föreslår att du går stegen i nummerordning men du behöver inte gå alla stegen vid ett och samma tillfälle. I vissa av stegen föreslås det att du ska göra övningar eller uppgifter ute i verksamheten innan du fortsätter med nästa steg.

Syfte

Utbildningen ger verksamheter verktyg för att, steg för steg, göra ett förändringsarbete, som inkluderar barn och ungdomar. Syftet är att skapa mer tillgängliga och jämlika verksamheter.

För vem?

För dig som vill skapa jämlika och tillgängliga verksamheter ur ett barnperspektiv. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i kultur- och fritidsverksamhet, eller som är barn- och ungdomsledare i en förening.

De fyra olika stegen