Hanna Gerdes

Vem är du?

Jag heter Hanna. Jag är människorättsjurist. Jag arbetat med att utbilda kring lagar och regler. Jag arbetar mycket med barns rättigheter och har skrivit en bok om en av de internationella lagar som finns och som skyddar barn. Den kallas Barnkonventionen.

Vad har barn och unga för rättigheter?

Barn och unga har mänskliga rättigheter. Det är samma rättigheter som gäller vuxna. Vuxna har ofta mer makt och glömmer ibland bort att barn har samma rättigheter som dom själva. Därför har man skapat en särskild internationell lag för att man ska komma ihåg just vilka rättigheter barn har. I Barnkonventionen kan man läsa om massor med olika rättigheter barn har. Barn har rätt till lek och fritid och utbildning. Barn har rätt till ett ställe att bo och att få mat i magen så de inte behöver vara hungriga. Barn har även rätt att vara delaktig i beslut som rör dom. Alla barn har rätt att inte bli diskriminerade – det betyder man ska inte ska bli sämre behandlad för att man är t.ex. flicka eller kommer från ett annat land.

Är det en rättighet för barn och unga att läsa böcker och gå på badhus?

Det är en rättighet att få en utbildning och att lära sig läsa. I Sverige har vi bibliotek där man kan låna böcker så att alla barn ska kunna läsa även om de inte har råd att köpa böcker. På samma sätt har alla barn rätt till lek, fritid och utveckling. I Sverige innebär det att alla barn får möjlighet att lära sig simma redan tidigt i skolan.

Har alla barn samma rättigheter?

Alla barn har samma rättigheter men alla länder är inte lika bra på att se till att dom uppfylls. Även i Sverige har barn väldigt olika möjligheter även om de ska ha samma rättigheter. Därför är det viktigt att alla vuxna känner till Barnkonventionen för att säkerställa att alla barn får sina rättigheter uppfyllda.

Vad innebär det egentligen att barnkonventionen blivit lag i Sverige?

Det betyder att en kommun behöver tänka på barns rättigheter i alla sina beslut. Man behöver fråga barn och lyssna på barn när man bestämmer saker som berör dom. Därför är det viktigt att även barn känner till sina rättigheter. Så dom kan påminna vuxna i kommunen om dom glömmer.