Barnkonventionen

Om utbildningen

Utbildningen riktar sig till alla som vill ha mer kunskap om barnkonventionen. Länk till denna webbutbildning om barnkonventionen kommer publiceras här inom kort.

Tills vidare kan du ta del av detta