Välkommen till Perspektivbyrån

Önskar du nå alla barn
oavsett bakgrund?

Vill du testa en rolig & enkel metod som ger barnens perspektiv på er verksamhet?

Metodmaterialet
har utvecklats
i samarbete med
över 700 barn!

Perspektivbyrån är en interaktiv lek där barnens perspektiv & rättigheter tas på allvar! Och det bästa? Nu kan du också använda Perspektivbyråns utbildningar & metoder för att skapa jämlika och tillgängliga kultur- och fritidsverksamheter för barn 8-12 år!