Diskrimineringslagen

Om utbildningen

Efter att ha gått utbildningen har du fått svar på dessa frågor:


  • Vad är strukturell diskriminering?
  • Vad är diskriminering enligt lag?
  • På vilka grunder det är förbjudet att diskriminera?
  • Inom vilka samhällsområden är diskriminering förbjudet?
  • Var kan du hitta stöd för att arbeta förebyggande mot diskriminering och trakasserier?

För vem?

Utbildningen riktar sig till alla som vill ha mer kunskap om diskrimineringslagen.