Om Perspektivbyrån

För vem?

För dig som arbetar med barn 8-12 år;
i kultur- och fritidspedagogisk verksamhet
eller som ledare i en förening.

Varför?

För att skapa verksamheter som når alla barn – även dem i periferin som annars riskerar att diskrimineras eller uteslutas.

Hur?

Perspektivbyrån är en rolig och kreativ lek där barnen är detektiver som granskar, synliggör och kartlägger er verksamhet. Ni vuxna lyssnar, antecknar och förbättrar utifrån barnens spaningar! Ladda ner metodmaterialet här på hemsidan eller beställ mappen med tydliga instruktioner och kluriga uppdrag. Kontakta oss för mer information.

Barn och unga har rätt att vara delaktiga i beslut som rör dem och de har rätt att inte bli diskriminerade!

bild om perspektivbyran

Problem

Idag finns det ofta brister i bemötande, tillgänglighet, utbud, kommunikation etcetera – som får konsekvensen att vissa barn inte känner sig trygga eller inkluderade i alla verksamheter.

Uppdrag

Offentliga platser som bibliotek och badhus ska vara till för samtliga medborgare – så att alla, oavsett bakgrund, till exempel kan låna böcker och lära sig att simma. Även föreningsliv och fritidsaktiviteter borde erbjuda samma möjligheter för barn att utvecklas psykiskt och fysiskt.

Bakgrund

Projekt

Perspektivbyrån började som ett projekt* där mer än 700 barn och personal från kultur- och fritidsverksamheter deltog under åren 2017 – 2020. Syftet med projektet var att förebygga och motverka diskriminering, samt utveckla metoder som skulle bidra till att skapa jämlika och tillgängliga kultur- och fritidsmiljöer för barn och unga.

Utgångspunkt

Perspektivbyråns metoder och utbildningar tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagen och barnkonventionen. Framförallt i principerna om icke-diskriminering och barns rätt till delaktighet.

*Projektet Perspektivbyrån drevs under 2017-2020 av Rättighetscentrum Västerbotten, Sensus och finansierades av Arvsfonden.