Utbildningar

Om utbildningarna

Vi har tagit fram webbutbildningar som ger grundläggande kunskaper om diskrimineringslagen och barnkonventionen.
Här hittar du också en webbutbildning i fyra steg, där du får tips på hur du kan genomföra ett förändringsarbete tillsammans med barn i syfte att skapa mer jämlika verksamheter.

Hur?

Varje webbutbildning tar mellan 15-25 min att göra. Webbutbildningens delar är fristående och det kostar inget att gå dem. Välj de delar som du tycker passar dig eller din verksamhet bäst. Du kan genomföra utbildningen själv men för att få ut så mycket som möjligt av utbildningarna kan det vara bra att diskutera reflektionsfrågorna och göra vissa av uppgifterna tillsammans med andra.

För vem?

Webbutbildningarna riktar sig till alla som vill ha mer kunskap kring lagarna eller som vill arbeta praktisk med att skapa verksamheter som inkluderar fler barn och ungdomar.

Mer kunskap

Med webbutbildningarna kan du på ett enkelt sätt lära dig mer om lagarna och ett praktiskt förändringsarbete. Vill du sedan ha mer kunskaper, så har Rättighetscentrum Västerbotten fler fördjupande utbildningar. Läs mer om de utbildningarna här.